Sunday, April 26, 2009

Hey Hey

... tama na satsat! Magsusulat nako! Ako lang pala hinihintay mo pakyu ka akala ko may gusto ka pang ayusin, pagandahin, paganahin. Tapos ka sakin, kapatiiiiid!

{Macky to story: done by May, disappearing for a while}

No comments: